Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Βασιλική Ορνιθοπούλου» και με το διακριτικό τίτλο «Atelier Vasiliki» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 6972926212, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας vasiliki@ateliervasiliki.com (εφεξής η «επιχείρηση» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της επιχείρησης καθώς και όταν συναλλάσσεστε με αυτήν.

 1. Η επιχείρηση, σεβόμενη απολύτως την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και την κατάλληλη τεχνολογία, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών και την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες σχεδιάζονται και αναθεωρούνται για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική για τα Cookies και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) ορίζει τη βάση επί της οποίας η επιχείρηση θα υποβάλει σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που της παρέχει ο χρήστης ή τις οποίες συλλέγει από τον τελευταίο, κατά την πλοήγηση και χρήση όλων των εμπορικών ιστοσελίδων της, εκτός εάν για συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχουν προβλεφθεί ειδικότεροι όροι. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και την πρακτική μας ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες, δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεσθε τις πολιτικές και πρακτικές αυτές και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία τους, έτσι κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα θεωρείται ότι συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους που ακολουθούν, δεν πρέπει να την χρησιμοποιεί.
 2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για τον κάθε χρήστη όταν κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος ο χρήστης, (β) πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους και (γ) πληροφορίες που συλλέγονται από λοιπές πηγές. Ενδέχεται να συνδυάζονται οι τρόποι με τους οποίους συλλέγονται οι διάφορες πληροφορίες. Ειδικότερα, η επιχείρηση συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας κάποια ή όλα τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα των χρηστών: όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, φύλο, όπως αυτά καταχωρούνται στην ιστοσελίδα από τους ίδιους για την αξιοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της.
 3. Μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ενδεικτικά τα ακόλουθα δεδομένα των χρηστών: (α) Πληροφορίες για τον λογαριασμό τους, όπως το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης (ή κάθε άλλο στοιχείο που τον ταυτοποιεί) που χρησιμοποιεί για πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή για χρήση των υπηρεσιών της (β) πληροφορίες προφίλ, μεταξύ των οποίων για τις προτιμώμενες υπηρεσίες και προϊόντα ή για τις ώρες επίσκεψης ή για τη συχνότητα χρήσης της ιστοσελίδας ή τις ενότητες που επισκέπτεται ή τα προϊόντα που προτιμά ο χρήστης (γ) λοιπές προσωπικές πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει ελεύθερα να παρέχει κατά την αλληλεπίδραση ή/και επικοινωνία μαζί μας.
 4. Σχετικά με τη νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την επιχείρηση, η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων:
 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης
 • τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • το έννομο συμφέρον της επιχείρησης μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.
  Για παράδειγμα:
  • Θα χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό αγορών σας για να σας στείλουμε ή να διαθέσουμε εξατομικευμένες προσφορές.
  • Συνδυάζουμε επίσης το ιστορικό αγορών πολλών πελατών για να εντοπίσουμε τάσεις και να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συμβαδίσουμε με τη ζήτηση στην αγορά ή να αναπτύξουμε νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 1. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από τη φορητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, όπως τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙP), το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής, το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της, τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή του χρήστη, διαφημιστικά αναγνωριστικά (πχ IDFAs & IFAs), τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (τον δικτυακό τόπο που οδήγησε τον χρήστη στον δικό μας), μηνύματα προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής του χρήστη με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity). H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser) παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ο χρήστης την άδεια που μας παραχώρησε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων τους, ωστόσο ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες για τον χρήστη από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς και δη πληροφορίες που είναι δημοσίως προσβάσιμες και έχουν ήδη λάβει την έγκριση σας να παρέχουν τέτοια δεδομένα (πχ λόγω αλληλεπίδρασης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), καθώς και τεχνικά δεδομένα ή δεδομένα παρακολούθησης από παρόχους αναλυτικών δεδομένων και παρόχους δεδομένων αναζήτησης (Google Analytics, Google κλπ).
 2. Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έρχονται στην κατοχή μας σύμφωνα με τα παραπάνω και κυρίως από εσάς τους ίδιους, κατά την ελεύθερη κρίση και επιλογή σας και εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή άδεια και συγκατάθεση σας, μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, ήτοι αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών newsletters με όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα νέα, τις προσφορές, τους διαγωνισμούς και εν γένει τις προωθητικές ενέργειες της επιχείρησης και μόνο στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας μας μαζί σας, διαφυλάσσοντας τον προσωπικό χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ειδικότερα, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για: (α) να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας, (β) να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας, (γ) να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα (καλύτερη κατανόηση καταναλωτών, παρουσίαση προϊόντων, ανάπτυξη νέων), τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειες μας, (δ) να αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα σχετικά με νέα, προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης μας μέσω email (newsletters).
 3. Τα στοιχεία του κάθε χρήστη τα χειριζόμαστε με σεβασμό, δεν μεταβιβάζονται, δεν παραχωρούνται και γενικώς δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) για κανένα λόγο (εξαιρουμένων των σχετικών διατάξεων προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις), ή εάν υποχρεωθούμε δυνάμει δικαστικής απόφασης ή δεσμευτικής νομικά πράξης άλλης αρμόδιας αρχής. Δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, μέσω ενοικίασης ή ανταλλαγής με τρίτους. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη ενημέρωσης και επικοινωνίας και οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα, καθώς και για τη συμμόρφωση μας σχετικά με τις κείμενες διατάξεις. Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην επιχείρηση μας. Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.
 4. Ανάλογα με την επικοινωνία και τις ανάγκες του χρήστη, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα με συγκεκριμένες κατηγορίες τρίτων προσώπων, ήτοι (α) προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, όπως πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, επεξεργαστές πληρωμών και πάροχοι πρόληψης απάτης, ταχυδρομείο και υπηρεσίες courier), (β) ελεγκτές και επαγγελματίες σύμβουλοι όπως τράπεζες, δικηγόροι και λογιστές, (γ) κυβέρνηση, ρυθμιστικές αρχές και εκπρόσωποι του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, εάν τρίτα πρόσωπα δύνανται, κατόπιν άδειας της επιχείρησης, να είναι σε θέση να αποκτήσουν, έστω και περιστασιακή ή τυχαία, πρόσβαση σ’ αυτά (ιδίως service πληροφοριακών συστημάτων, μηχανικοί ανάπτυξης νέων εφαρμογών κλπ), η επιχείρηση λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο επίβλεψης των εργασιών και κατάρτισης συμβατικού όρου δέσμευσης του τρίτου για απόλυτη προστασία των δεδομένων αυτών και του απορρήτου τους και η όποια επεξεργασία περιορίζεται στις απολύτως αναγκαίες νομικές ή τεχνικές ενέργειες (προσωρινή αποθήκευση, back up). Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον χρήστη με άμεσο τρόπο (π.χ. ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για χρήση της ιστοσελίδας).
 5. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην λαμβάνει επικοινωνία και να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στα προωθητικά μηνύματα (opt-out). Το γεγονός ότι ο χρήστης επιλέγει να μην λαμβάνει ένα είδος επικοινωνίας από εμάς δεν σημαίνει ότι έχει επιλέξει να μην λαμβάνει άλλα είδη επικοινωνιών από την επιχείρηση. Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να λάβει γνώση των τηρουμένων δεδομένων που τον αφορούν, να ζητήσει τη διαγραφή, την τροποποίηση και επικαιροποίηση τους και γενικώς να ασκήσει ακώλυτα όλα τα δικαιώματα που του παρέχει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, είτε κάνοντας unsubscribe από το footer οποιουδήποτε πρόσφατου email έχει στείλει η επιχείρηση, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία του στο 6972926212 είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση vasiliki@ateliervasiliki.com. Τονίζεται ότι βάσει νόμου (κανόνων δημοσίας τάξεως), ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες του χρήστη. Ειδικότερα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κάθε χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
  Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
 • Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
 • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
  Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
  Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
  Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.
 • Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας.
  Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να αποστείλετε αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση vasiliki@ateliervasiliki.com. Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά για τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης τους. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να πληρώσει για να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα ή για να εξασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια λογική τιμή και τα έξοδα, αν το αίτημά του είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό ή εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης του αιτήματος, υπό αυτές τις συνθήκες. Τονίζεται ότι ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Ίσως να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του χρήστη και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά του να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του ή να εξασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του. Αυτό είναι ένα μέτρο ασφάλειας για την εξασφάλιση πως τα προσωπικά του δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε κάποιους που δεν έχουν δικαίωμα να τα λάβουν. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί του για να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το αίτημά του, ώστε να επισπευστεί η διαδικασία, ωστόσο προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, και σίγουρα εντός των νόμιμων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

 1. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους. Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα, όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.
 2. Πέραν των ανωτέρω, η επίσκεψη και περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται η παροχή οποιασδήποτε ατομικής πληροφορίας ή προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι οι εμπορικές ιστοσελίδες της επιχείρησης δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία που αφορούν ανηλίκους.
 3. Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της επιχείρησης μας, αφού πρώτα δώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην αντίστοιχη φόρμα, το περιεχόμενο της οποίας προστατεύεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί να διαγραφεί από τις αντίστοιχες λίστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή Newsletters, πατήστε εδώ .
 4. Εφαρμοστέο Δίκαιο κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
 5. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Η επιχείρηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αλλά και στους παρόντες όρους, κυρίως λόγω εναρμόνισής τους με νέες διατάξεις, αλλά και βελτίωσής τους. Κάθε σχετική τροποποίηση θα ενσωματώνεται στο παρόν νομικό σημείωμα και τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Θέλουμε, λοιπόν, να επιστήσουμε την προσοχή στον χρήστη, προκειμένου να λαμβάνει γνώση, κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας, της τελευταίας έκδοσης των παρόντων όρων, γι’ αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η επιχείρηση Atelier Vasiliki.

Στοιχεία Επικοινωνίας της Επιχείρησης

Επωνυμία ατομικής επιχείρησης: Βασιλική Ορνιθοπούλου

Διακριτικός τίτλος: Atelier Vasiliki

τηλ: 6972926212
vasiliki@ateliervasiliki.com